Новини
Директните инвестиции в имоти по света достигнаха 625 млрд. $ през 2015 г.

10

Jan

2016

09

Jan

2016

08

Jan

2016

Директните инвестиции в имоти по света достигнаха 625 млрд. $ през 2015 г.

Инвеститори планират да увеличат делът на недвижимите имоти в портфолиото си през 2016 г.

Oчакванията за сектора на недвижимите имоти остават положителни, показва новия доклад за световния инвестиционен пазар за 2016 г. на Colliers International Group Inc. Първостепенните пазари ще продължат да привличат основния инвеститорски интерес, но намаляващият апетит към повече риск, стабилността на икономиките и ниските лихви ще предизвикат повече инвестиции във вторичните пазари. Транзакционната активност през първите девет месеца на 2015 г. потвърждава тази прогноза, като тогава директните инвестиции в имоти по света са достигнали стойност от 625 млрд. $, което представлява 11 % увеличение спрямо същия период през 2014 г.

„Докладът ни представлява поглед върху общото състояние на икономиката и задълбочен анализ на това, което можем да очакваме в бъдеще, като предоставя ценни насоки за развитието и на местните пазари“, казва Джон Фридрихсън, Главен финансов мениджър, Colliers International. „ Докладът показва, че стремежът ще бъде към дългосрочни сигурни инвестиции в основните пазари. От друга страна, големи обеми капитал, които вече са събрани, ще се насочват все повече към второстепенните и възстановяващите се пазари“.

Главен извод от доклада, в резултат на проучване сред повече от 600 инвеститори, е че над половината от тях (52%) смятат да увеличат делът на недвижимите имоти в портфолиото си през 2016 г., докато 11% планират да го намалят. От това следва, че за инвестициите в имоти се очаква растеж през 2016 г. и запазване на положителните очаквания на инвеститорите, особено в САЩ, но и в останалата част от света.

Други основни заключения от доклада са:

Недвижимите имоти продължават да бъдат интересни. Очакванията за пазара на имоти остават позитивни, като глобалните транзакции би трябвало да надхвърлят стойностите от 2014 г. до края на годината и да доближат нивата от преди кризата. Повече от половината участници в проучването на Colliers с диверсифицирано инвестиционно портфолио заявяват намерението си да увеличат дела на имотите в него през следващите 12 месеца.