Надежда

Надежда

Готовност: АКТ 16

Площ: от 140 м2

Етажи: 8

Цена кв.м.: По договаряне

Цени от: По договаряне

Контакти

ПЛОЩОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ VІ-2265, КВ.57,М."НАДЕЖДА 3" СЪСТАВЛАВАЩ ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА ПИ С ИД. 68134.1385.2265,ЖК НАДЕЖДА 3, ГР.СОФИЯ